Přeskočit na obsah
# Rychlá doprava na všechny objednávky
# Dodávka zdarma od 99 EUR ve Francii
# Dodávka zdarma od 199 EUR v Evropě (zóna 1: Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko)
# Spokojené nebo vrácené do 14 dnů. Je nutný návrat produktu za vrácení peněz.
# Exkluzivní ceny webu pro zdravotnické vybavení.
# Rychlá doprava na všechny objednávky
# Dodávka zdarma od 99 EUR ve Francii
# Dodávka zdarma od 199 EUR v Evropě (zóna 1: Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko)
# Spokojené nebo vrácené do 14 dnů. Je nutný návrat produktu za vrácení peněz.
# Exkluzivní ceny webu pro zdravotnické vybavení.
# Rychlá doprava na všechny objednávky
# Dodávka zdarma od 99 EUR ve Francii
# Dodávka zdarma od 199 EUR v Evropě (zóna 1: Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko)
# Spokojené nebo vrácené do 14 dnů. Je nutný návrat produktu za vrácení peněz.
# Exkluzivní ceny webu pro zdravotnické vybavení.
BORNOVABORNOVA
Základní nástroje pro diagnostickou medicínu

Základní nástroje pro diagnostickou medicínu

Zkumavky na odběr krve, běžně označované jako vacutainery, jsou životně důležité součásti v procesu získávání vzorků krve pro diagnostické testování. Tyto zkumavky se dodávají v různých typech a barvách, z nichž každá je navržena tak, aby usnadnila specifické laboratorní analýzy a zajistila integritu odebraného vzorku krve. Pojďme se ponořit do významu zkumavek pro odběr krve a jejich rozmanitých aplikací v diagnostické medicíně.

Porozumění zkumavkám pro odběr krve:

  1. Typy zkumavek: Zkumavky pro odběr krve jsou dostupné v různých typech, z nichž každá obsahuje specifické přísady nebo povlaky přizpůsobené požadavkům různých laboratorních testů. Mezi běžné typy patří zkumavky na sérum, plazmové zkumavky, zkumavky na antikoagulancia a specializované zkumavky pro molekulární diagnostiku.

  2. Barevné kódování: Zkumavky pro odběr krve se odlišují svými barevně odlišenými vršky, které označují typ aditiva nebo antikoagulantu přítomného ve zkumavce. Tento barevně kódovaný systém pomáhá zdravotníkům vybrat vhodné zkumavky pro konkrétní testy a zajistit přesné výsledky.

  3. Přísady a povlaky: Zkumavky pro odběr krve mohou obsahovat přísady, jako jsou antikoagulanty, aktivátory sraženin, konzervační látky nebo separátory gelu. Tyto přísady slouží různým účelům, včetně prevence srážení krve, stabilizace analytů nebo separace séra nebo plazmy od buněčných složek.

Aplikace v diagnostické medicíně:

  1. Hematologie: Zkumavky pro odběr krve s antikoagulancii, jako je EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) nebo citrát, se používají pro hematologické testy, včetně kompletního krevního obrazu (CBC), měření hemoglobinu a koagulačních studií.

  2. Klinická chemie: Zkumavky se sérem, které neobsahují antikoagulancia, se používají pro klinické chemické testy, jako je glukóza, cholesterol, jaterní testy a analýza elektrolytů. Sérum získané po centrifugaci poskytuje čirou kapalinu pro biochemickou analýzu.

  3. Imunologie a sérologie: Specializované zkumavky pro odběr krve mohou obsahovat přísady pro imunologické nebo sérologické testování, včetně testů na infekční onemocnění, autoimunitní poruchy a detekci protilátek.

  4. Molekulární diagnostika: Zkumavky pro odběr krve určené pro molekulární diagnostiku mohou obsahovat stabilizátory nebo inhibitory pro zachování nukleových kyselin pro genetické testování, monitorování virové zátěže nebo testy PCR (polymerázová řetězová reakce).

Správná manipulace a zpracování:

  1. Technika odběru: Pro zajištění přesnosti a spolehlivosti vzorků krve je nezbytná správná technika odběru. Zdravotníci musí dodržovat standardizované postupy pro venepunkci, odběr vzorků a označování zkumavek, aby se minimalizovaly předanalytické chyby.

  2. Skladování a přeprava: Zkumavky pro odběr krve by měly být skladovány a přepravovány podle specifických pokynů, aby byla zachována integrita vzorku. Správná kontrola teploty, ochrana před světlem a dodržování manipulačních protokolů jsou zásadní pro zachování kvality vzorku během přepravy do laboratoře.

  3. Centrifugace: Po odběru mohou vzorky krve projít centrifugací, aby se oddělily buněčné složky od plazmy nebo séra. Odstředěné vzorky jsou pak rozděleny na alikvoty nebo přeneseny do sekundárních zkumavek pro další analýzu.

Závěr:

Zkumavky na odběr krve hrají zásadní roli v diagnostické medicíně a umožňují zdravotnickým pracovníkům získávat přesné a spolehlivé krevní vzorky pro širokou škálu laboratorních testů. Výběrem vhodných zkumavek a dodržováním standardizovaných postupů pro odběr a zpracování vzorků mohou poskytovatelé zdravotní péče zajistit kvalitu a integritu krevních vzorků, což v konečném důsledku přispívá k přesnější diagnóze a efektivní péči o pacienty.

Vozík 0

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.

Začněte nakupovat