Preskočiti na sadržaj
# Brza dostava na svim narudžbama
# Besplatna dostava od 99 eura u Francuskoj
# Besplatna isporuka od 199 eura u Europi (Zona 1: Belgija, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska)
# Zadovoljan ili vraćen u roku od 14 dana. Potreban je povrat proizvoda za povrat.
# Ekskluzivne web cijene za medicinsku opremu.
# Brza dostava na svim narudžbama
# Besplatna dostava od 99 eura u Francuskoj
# Besplatna isporuka od 199 eura u Europi (Zona 1: Belgija, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska)
# Zadovoljan ili vraćen u roku od 14 dana. Potreban je povrat proizvoda za povrat.
# Ekskluzivne web cijene za medicinsku opremu.
# Brza dostava na svim narudžbama
# Besplatna dostava od 99 eura u Francuskoj
# Besplatna isporuka od 199 eura u Europi (Zona 1: Belgija, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska)
# Zadovoljan ili vraćen u roku od 14 dana. Potreban je povrat proizvoda za povrat.
# Ekskluzivne web cijene za medicinsku opremu.
BORNOVABORNOVA
Bitni alati za dijagnostičku medicinu

Bitni alati za dijagnostičku medicinu

Cijevi za prikupljanje krvi, koje se obično nazivaju vakufitama, vitalne su komponente u procesu dobivanja uzoraka krvi za dijagnostička ispitivanja. Ove epruvete dolaze u raznim vrstama i bojama, od kojih su svaka dizajnirana za olakšavanje specifičnih laboratorijskih analiza i osiguravanje integriteta prikupljenog uzorka krvi. Zarobimo važnost cijevi za prikupljanje krvi i njihove raznolike primjene u dijagnostičkoj medicini.

Razumijevanje cijevi za prikupljanje krvi:

  1. Vrste cijevi: Cijevi za prikupljanje krvi dostupne su u različitim vrstama, a svaka sadrži određene aditive ili premaze prilagođene zahtjevima različitih laboratorijskih testova. Uobičajeni tipovi uključuju serumske cijevi, plazme epruvete, antikoagulantne cijevi i specijalizirane cijevi za molekularne dijagnostike.

  2. Kodiranje boja: Cijeve za prikupljanje krvi razlikuju se po njihovim vrhovima kodiranim u boji, koji ukazuju na vrstu aditiva ili antikoagulans prisutne u cijevi. Ovaj sustav kodiran u boji pomaže zdravstvenim radnicima da odaberu odgovarajuće cijevi za određene testove i osigura točne rezultate.

  3. Aditivi i premazi: Cijevi za prikupljanje krvi mogu sadržavati aditive poput antikoagulansa, aktivatora ugrušaka, konzervansa ili separatora gela. Ovi aditivi služe u različitim svrhama, uključujući sprečavanje zgrušavanja krvi, stabilizaciju analita ili odvajanje seruma ili plazme od staničnih komponenti.

Primjene u dijagnostičkoj medicini:

  1. Hematologija: Cijevi za prikupljanje krvi s antikoagulansima poput EDTA (etilendiaminetetraoctene kiseline) ili citrata koriste se za hematološke testove, uključujući kompletnu krvnu sliku (CBC), mjerenje hemoglobina i studije koagulacije.

  2. Klinička kemija: Serumske cijevi, koje ne sadrže antikoagulante, koriste se za testove kliničke kemije kao što su glukoza, kolesterol, ispitivanja funkcije jetre i analiza elektrolita. Serum dobiven nakon centrifugiranja daje jasnu tekućinu za biokemijsku analizu.

  3. Imunologija i serologija: Specijalizirane cijevi za prikupljanje krvi mogu sadržavati aditive za imunološka ili serološka ispitivanja, uključujući testove za zarazne bolesti, autoimune poremećaje i otkrivanje antitijela.

  4. Molekularna dijagnostika: Cijevi za prikupljanje krvi dizajnirane za molekularne dijagnostike mogu sadržavati stabilizatore ili inhibitore za očuvanje nukleinskih kiselina za genetsko ispitivanje, praćenje virusnog opterećenja ili PCR (polimerazna lančana reakcija) ispitivanja.

Pravilno rukovanje i obrada:

  1. Tehnika kolekcije: Pravilna tehnika prikupljanja ključna je kako bi se osigurala točnost i pouzdanost uzoraka krvi. Zdravstveni radnici moraju slijediti standardizirane postupke za venepunkturu, prikupljanje uzoraka i označavanje cijevi kako bi umanjili preanalitičke pogreške.

  2. Skladištenje i transport: Cijeve za prikupljanje krvi trebaju se pohraniti i transportirati prema određenim smjernicama za održavanje integriteta uzorka. Pravilna kontrola temperature, zaštita od svjetla i pridržavanje protokola za rukovanje presudno je za očuvanje kvalitete uzorka tijekom tranzita u laboratorij.

  3. Centrifugiranje: Nakon sakupljanja, uzorci krvi mogu se podvrgnuti centrifugiranju kako bi se odvojile stanične komponente od plazme ili seruma. Uzorci centrifugirani se zatim alikvotiraju ili prenose u sekundarne cijevi za daljnju analizu.

Zaključak:

Cijevi za prikupljanje krvi igraju temeljnu ulogu u dijagnostičkoj medicini, omogućujući zdravstvenim radnicima da dobiju točne i pouzdane uzorke krvi za širok raspon laboratorijskih testova. Odabirom odgovarajućih epruveta i slijedeći standardizirane postupke za prikupljanje i obradu uzoraka, pružatelji zdravstvenih usluga mogu osigurati kvalitetu i integritet uzoraka krvi, u konačnici doprinoseći preciznijim dijagnozama i učinkovitoj skrbi o pacijentima.

Kolica 0

Vaša je kolica trenutno prazna.

Počnite s kupovinom